Uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen kartlagt avfallsströmmar med innehåll av särskilt farliga ämnen och analyserat hur avfalls- och kemikalielagstiftningen tillämpas för återvunna material.