Stärkt kommunikation om miljömålen

Naturvårdsverket har redovisat en plan för arbetet med att utveckla miljömål.se. Portalen ska bland annat samla och beskriva det åtgärdsinriktade arbete som sker i syfte att nå Sveriges miljömål.

Sidan senast uppdaterad: 3 oktober 2016Sidansvarig: Lisa Eriksson