Regelförenklingar för viltvårdsområden

Naturvårdsverket har lämnat förslag till ändringar som förenklar och påverkar viltvårdsområdesföreningarnas möjlighet att fatta beslut och styra över jakten inom området.