Minskad nedskräpning

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på ändringar i gaturenhållningslagen så att kommunernas ansvar förtydligas och utökas. Förslag har också lämnats på statligt stöd för strandstädning på Bohuskusten.