Metod att kartlägga friluftsvärden – Pilotstudie

Att värdera friluftsområden genom att kartlägga natur- och kulturområden av betydelse för friluftsliv kan vara en hjälp att stärka friluftslivets intressen och status. Fem kommuner deltar i en pilotstudie för att testa en metod.