Grön infrastruktur, ekosystemtjänster och miljöbalken

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag lämnat förslag på ändringar i miljöbalkens bestämmelser om skydd av områden, 7 kapitlet, och om samråd, 12 kapitlet 6 §. Uppdraget redovisades 15 december 2016.

Sidan senast uppdaterad: 6 november 2018Sidansvarig: Ingrid Johansson Horner