Avfallsstatistik och spårbarhet farligt avfall

Naturvårdsverket har utrett hur avfallsstatistiken och spårbarheten av farligt avfall kan förbättras.