Bidrag till Sveriges genomförande av Agenda 2030

Naturvårdsverket har bidragit med underlag till Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Sidan senast uppdaterad: 18 oktober 2018Sidansvarig: Gunilla Sallhed