Redovisade 2015

Här följer korta presentationer av de regeringsuppdrag som Naturvårdsverket redovisat under 2015.