Underlag till förhandlingar om EU:s luftvårdslagstiftning

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram underlag inför förhandlingarna om Europeiska kommissionens förslag till ny luftvårdslagstiftning.