Rapportering av att införa en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska årligen rapportera om arbetet med att införa en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur.