Plattform för hållbar stadsutveckling

Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket har fått ett gemensamt uppdrag om att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.