Översyn av klimatrapporteringsförordningen

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till ändringar i klimatrapporteringsförordningen mot bakgrund av nya krav.

Sidan senast uppdaterad: 22 januari 2021Sidansvarig: Anders Hallberg