Översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn och ge förslag till en revidering av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Sidan senast uppdaterad: 6 mars 2020Sidansvarig: Johana Axelsson