Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att löpande analysera klimatförslag från EU-kommissionen.

Sidan senast uppdaterad: 5 juni 2020Sidansvarig: Anders Hallberg