Nationellt stöd för ängs- och betesmarker

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att peka ut typer av ängs- och betesmarker med natur- och kulturvärden som kan vara lämpliga att hantera utanför den gemensamma jordbrukspolitiken samt att föreslå ett nationellt stöd för dessa marker. Uppdraget ska redovisas senast den 25 januari 2021.

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2020Sidansvarig: Lena Brunsell