Metodstöd för rapportering av klimatfinansiering

Naturvårdsverket ska utveckla ett metodstöd för rapportering av klimatstöd till utvecklingsländer.