Metodstöd för rapportering av klimatfinansiering

Naturvårdsverket ska utveckla ett metodstöd för rapportering av klimatstöd till utvecklingsländer. Uppdraget pågår till våren 2017 och resultatet tillämpas löpande i rapporteringar under 2017.