Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla mätmetoder för att få mer tillförlitlig statistik av de utsläpp av växthusgaser som sker i andra länder till en följd av svensk konsumtion.

Sidan senast uppdaterad: 12 juni 2018Sidansvarig: Ulrika Isberg