Koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Naturvårdsverket ska koordinera arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land-, vatten- och havsområden. Arbetet ska ske i samarbete med flera andra myndigheter och aktörer. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 oktober 2018.

Sidan senast uppdaterad: 25 september 2015Sidansvarig: Erik Sjödin