Koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Naturvårdsverket ska koordinera arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land-, vatten- och havsområden. Arbetet ska ske i samarbete med länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter och aktörer på lokal och regional nivå när så är relevant.

Sidan senast uppdaterad: 25 september 2015Sidansvarig: Erik Sjödin