Kommunal tillstyrkan av vindkraft

Naturvårdsverket och Energimyndigheten ska undersöka hur processen för planering och tillstånd för vindkraftverk har utvecklats, efter att vägledningen kring bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tagits fram. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2017.