Klimatredovisning enligt klimatlagen

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna underlag för 2020 års klimatredovisning.

Sidan senast uppdaterad: 30 mars 2020Sidansvarig: Johana Axelsson