Klimatanpassning

Naturvårdsverket ska ta fram mål och en handlingsplan för att anpassa sin verksamhet till ett förändrat klimat.

Sidan senast uppdaterad: 26 mars 2018Sidansvarig: Elin Forsberg