Kartläggning av klimat- och luftutsläpp och förslag till åtgärder

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 28 april 2018.

Sidan senast uppdaterad: 5 oktober 2017Sidansvarig: Elisa Abascal Reyes