Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning. Naturvårdsverket ska samarbeta med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen.

Sidan senast uppdaterad: 21 januari 2021Sidansvarig: Malin Viola Wennberg