Mikroplaster – uppdrag att identifiera viktigare källor och föreslå åtgärder

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att identifiera viktigare källor i Sverige till utsläpp av mikropartiklar av plast i havet och verka för att reducera uppkomst och utsläpp av mikroplast från dessa källor. Kartläggningen reviderades mars 2017. Uppdraget redovisas senast 2017-06-15.