Svenska planen för genomförandet av Stockholmskonventionen

Naturvårdsverket ska uppdatera den svenska planen för genomförandet av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POPs). Uppdraget ska redovisas senast 2017-11-30.

Sidan senast uppdaterad: 2 februari 2016Sidansvarig: Kerstin Åstrand