Svenska planen för genomförandet av Stockholmskonventionen

Naturvårdsverket ska uppdatera den svenska planen för genomförandet av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POPs).