Förstudie om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall

Naturvårdsverket ska göra en förstudie, dels för att förbättra avfallsstatistik, och dels för att kunna spåra farligt avfall.

Sidan senast uppdaterad: 29 mars 2018Sidansvarig: Marie Larsson