Föreslå etappmål om dagvatten

Naturvårdsverket ska ta fram förslag till etappmål med åtgärder och styrmedel för att minska föroreningar och översvämningar från dagvatten.

Sidan senast uppdaterad: 13 mars 2018Sidansvarig: Marie Larsson