Uppföljning av mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Naturvårdsverket har, tillsammans med flera andra myndigheter, fått i uppdrag av regeringen att årligen, 2015-2020, följa upp hur vi arbetar för ökad service, minskad handläggningstid och ökad förståelsen för företagens villkor. Naturvårdsverket ska rapportera senast 1 mars varje år 2015 till 2021.

Sidan senast uppdaterad: 5 mars 2018Sidansvarig: Gunilla Sallhed