Medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan.