Underlag till EU:s prioriterade åtgärdsplan för Natura 2000

Naturvårdsverket ska lämna underlag om planerade och genomförda insatser. Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Sidan senast uppdaterad: 31 augusti 2018Sidansvarig: Ulrika Hagbarth