Digitalt först – smartare miljöinformation

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att verka för smartare miljöinformation. Uppdraget är en del i en större satsning från regeringen – ”Digitalt först” – som syftar till att digitalisera den offentliga sektorn och därmed skapa en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning. Regeringen ser miljöinformation som en strategisk resurs i samhället, för såväl företag som för individ och myndighet.

Sidan senast uppdaterad: 21 december 2016Sidansvarig: Anna Otmalm