Avancerad rening av avloppsvatten

Naturvårdsverket ska utreda förutsättningarna för användning av avancerad rening i syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 maj 2017.

Sidan senast uppdaterad: 4 februari 2016Sidansvarig: Karin Klingspor