Avancerad rening av avloppsvatten

Naturvårdsverket ska utreda förutsättningarna för användning av avancerad rening i syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten.