Uppdrag om översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

Den svenska regleringen om åtgärdsprogrammens framtagande och innehåll behöver ses över. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp arbetet.

Sidan senast uppdaterad: 4 april 2019Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson