Åtgärder om utsläpp av mikroplaster till vattenmiljö

Naturvårdsverket ska fortsätta arbetet med att identifiera och åtgärda utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön i Sverige, med utgångspunkt från tidigare uppdrag.