Kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet. Underlaget är avsett att användas i strategiarbete för våtmarker men kan även användas självständigt som en kunskapskälla för personer som arbetar med våtmarksfrågor.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2017Sidansvarig: Anders Hallberg