Reviderad nationell strategi för värdefulla skogar

Regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att utvärdera och vid behov revidera ”Nationell strategi för formellt skydd av skog”. Uppdraget redovisades 31 januari 2017.