Plattform för hållbar stadsutveckling

Plattform för hållbar stadsutveckling var ett gemensamt uppdrag mellan Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket som pågick mellan 2014 och 2017.

Sidan senast uppdaterad: 19 december 2017Sidansvarig: Christian Haglund