Analysera kunskapsläget för dagvattenproblematiken

Hur kan hanteringen av dagvatten bidra till våra miljömål och en i förlängningen ekologisk, social samt ekonomiskt hållbar utveckling? Naturvårdsverket har i ett regeringsuppdrag analyserat kunskapsläget kring dagvattenproblematiken.

Sidan senast uppdaterad: 5 februari 2020Sidansvarig: Nina Lans