Konventionen för biologisk mångfald

Naturvårdsverket ska samordna arbetet mellan myndigheter, bransch- och civilsamhällsorganisationer för att säkerställa ett aktivt deltagande i framtagandet av det nya ramverket för Konventionen för biologisk mångfald (CBD).

Sidan senast uppdaterad: 14 februari 2020Sidansvarig: Lena Brunsell