Förvaltning av natur- och kulturreservat

För att stärka det gemensamma arbetet att bevara och förvalta värdefulla natur- och kulturlandskap ska Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet samverka kring bland annat vägledningar, gemensamma utbildningar samt forskning och kunskapsutveckling. Regeringsuppdraget redovisades den 10 mars 2016.

Sidan senast uppdaterad: 13 oktober 2017Sidansvarig: Josefin Olsson