Miljöövervakningens programområde Skog

Programområde Skog följer tillståndet i skogen med undantag för fjällbjörkskogen. Bland annat kartläggs markkemi och vegetation inom ett stort antal provytor.

Sidan senast uppdaterad: 20 september 2019Sidansvarig: Ola Inghe