Ozonnedbrytande ämnen

Delprogrammet bidrar till att följa tidsmässiga förändringar av halterna av ozonnedbrytande ämnen i atmosfären över nordliga delen av norra halvklotet. Resultaten används vid uppföljningen av miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt.