Hälsorelaterad miljöövervakning

Programområdet för hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) ska långsiktigt övervaka miljöfaktorer som kan påverka människors hälsa.

Sidan senast uppdaterad: 4 september 2019Sidansvarig: Karin Norström