Forskningsrapporter Fåglar och fladdermöss

Forskarna har studerat hur fåglar ser vindkraftverk, flyghöjder och beteenden över öppet hav, i fjällmiljö samt fladdermusförekomst i kustnära områden. I syntesrapporter, den första publicerades 2011 och en uppdaterad version utkom i maj 2017, görs en samlad bedömning av nationell och internationell forskning.

Sidan senast uppdaterad: 2 september 2020Sidansvarig: Kerstin Jansbo