Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss har studerats i ett flertal Vindvalprojekt. Två slutrapporter, en om tjäder och vindkraft och en rapport om insekter, fladdermöss och fåglar är under granskning.

Sidan senast uppdaterad: 20 januari 2021Sidansvarig: Kerstin Jansbo