Vindkraftens påverkan på däggdjur på land

Två fleråriga forskningsprojekt om ren och vindkraft har beviljats sammanlagt närmare sex miljoner kronor i medel från Vindval. Projekten ska ge svar på frågor om renens habitatanvändning i vinterbetesland med vindkraft.

Sidan senast uppdaterad: 21 oktober 2019Sidansvarig: Kerstin Jansbo