Utvärdering av informationsmöten om björn baserade på psykologiska principer

Ett projekt som beviljats anslag ur Viltvårdsfonden 2016.