Skandinavisk varg: Konnektivitet, populationstrend och ekosystemeffekter

Projektet är en fristående fortsättning på vargforskningsprojektet Skandulv och fokuserar på bland annat invandring, spridning, populationsgenetik och interaktioner med andra rovdjur.