Sambandet mellan fästingar, fästingburna sjukdomar och vilt

Forskningsprojekt för att ta fram verktyg för att bättre förebygga och hindra spridning av fästingburna sjukdomar.